Kennismaken en bijeenkomsten


Wilt u vrijblijvend kennismaken met de Filatelistische Kontaktgroep Spanje ~ Portugal "Iberia", dan bent u van harte welkom op de eerstkomende bijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdag 19 november 2022 in het Veerhuis te Nieuwegein Zuid.
De zaal (Werf) is vanaf 12.30 uur beschikbaar. Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar -tegen betaling- verkrijgbaar.

AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen;
4. Lezing;
5. Rondvraag;
6. Veiling.

Adres in Nieuwegein is:

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein-Zuid


Bijeenkomst(en) in 't Veerhuis te Nieuwegein-Zuid (en soms in een andere locatie):

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 25 maart 2023 te De Bilt.