Kennismaken en bijeenkomsten


Wilt u vrijblijvend kennismaken met de Filatelistische Kontaktgroep Spanje ~ Portugal "Iberia", dan bent u van harte welkom op de eerstkomende bijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdag 22 mei 2021 in het Veerhuis te Nieuwegein Zuid.
De zaal (Flamingo) is vanaf 12.30 uur beschikbaar. Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar -tegen betaling- verkrijgbaar.

AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen;
4. Lezing;
5. Rondvraag;
6. Veiling.

Adres in Nieuwegein is:

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein-Zuid


Volgende bijeenkomsten in 't Veerhuis te Nieuwegein-Zuid:

Een speciale bijeenkomst wordt gehouden samen met LACA en de Thematische Vereniging op 9 oktober 2021.