Kennismaken en bijeenkomsten


Wilt u vrijblijvend kennismaken met de Filatelistische Kontaktgroep Spanje ~ Portugal "Iberia", dan bent u van harte welkom op de eerstkomende bijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdag 16 september 2023 in het Veerhuis te Nieuwegein Zuid.
De zaal is vanaf 12.30 uur beschikbaar. Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar -tegen betaling- verkrijgbaar.

AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen;
4. Rondvraag;
5. Lezing;
6. Veiling.

Adres in Nieuwegein is:

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein-Zuid


Bijeenkomst(en) in 't Veerhuis te Nieuwegein-Zuid:

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op: 25 november 2023.