Activiteiten van de KSP "Iberia"


Wat heeft KSP u te bieden:

Elk kwartaal het blad "IBERIA"; een blad vol interessante artikelen en relevante informatie.

Vier keer per jaar een gezellige bijeenkomst. U kunt contacten leggen met andere leden en u kunt zegels ruilen, kopen, verkopen etcetera.

Tijdens de bijeenkomsten worden veilingen gehouden en in de zomermaanden is er een schriftelijke veiling.

Korting op filatelistische benodigdheden, catalogi, eigen publicaties, boeken etcetera.

Bemiddeling bij echtheidskeuringen en korting op de keuringskosten van de BondsKeuringsDienst.

In samenwerking met de Rondzenddienst "Iberia" ontvangen de leden, indien gewenst, de rondzendingen (alleen geldig voor leden woonachtig in Nederland).

Omdat KSP lid is van de K.N.B.F. kunnen de leden van KSP gebruik maken van de Bondsbibliotheek. Deze beschikt over een groot aantal boeken van o.a. Spanje en Portugal.

Alle leden kunnen hun overtollig materiaal voor de veiling inzenden. De commissie bedraagt 10%.

De contributie bedraagt 25,00 per jaar en het lidmaatschap kan ieder kwartaal ingaan. De contributie voor het "digitale lidmaatschap" bedraagt 18,00.

Meer informatie over de Filatelistische Kontaktgroep Spanje - Portugal "Iberia" (KSP) is te verkrijgen bij het secretariaat :

2e Stationsstraat 258
2718 AC Zoetermeer
Tel. : 06 - 57 85 63 38